WAXING

 

1/2 Leg Wax (lower)                                             $30.00

Full Leg Wax                                                           $50.00

Bikini Wax                                                               $55.00

Stomach Wax                                                         $10.00

Back Wax                                                                  $40.00

1/2 Arm Wax (lower)                                          $25.00

Full Arm Wax                                                         $40.00

Armpit Wax                                                             $15.00

Lip or Chin Wax                                                   $7.00

Eye Brow Wax                                                       $10.00

Face Wax                                                                    $25.00         

(Not including eyebrows

and chin/lip)

 

Eyes

Eye Lash Perming                               $40.00

Eye Lash Tint                                     $20.00

Eye Brow Tint                                     $15.00

Beauty City Salon Spa

美麗城